Miss Gorilla - historie, które łączą ludzi i zmieniają rzeczywistość

Kamil Durczok Stracił Prawo Jazdy! 90% Osób Nie Wie, Że Może Stracić Uprawnienia Za To Wykroczenie!

20 stycznia 2017
przez Miss Gorilla Team   |   65,3 tys. wyświetleń
Kamil Durczok Stracił Prawo Jazdy! 90% Osób Nie Wie, Że Może Stracić Uprawnienia Za To Wykroczenie!

Znany dziennikarz na 3 miesiące stracił uprawnienia do prowadzenia pojazdów.

Kamil Durczok, z powodu przekroczenia dopuszczalnej prędkości w terenie zabudowanym, na 3 miesiące stracił uprawnienia do prowadzenia pojazdów.

Wiadomością podzielił się na swoim profilu w portalu społecznościowym Twitter

Prawo jazdy zabiorą nie tylko za przekroczenie prędkości!

Policja może zatrzymać prawo jazdy za pokwitowaniem, które umożliwia kierowanie pojazdem przez kolejne 24 godziny. Dzieje się tak w przypadku, gdy kierujący przekroczy dopuszczalną prędkość w obszarze zabudowanym o więcej niż 50 km/h lub w przypadku przewożenia większej liczby osób niż określona w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

W przypadku Pana Kamila Durczoka chodzi o przekroczenie dopuszczalnej prędkości.


Ustawa prawo o ruchu drogowym

Art.135

1. Policjant: (...)
1a) zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w przypadku ujawnienia czynu polegającego na:
a) kierowaniu pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym lub
b) przewożeniu osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) (...)

1a. Przepisu ust. 1 pkt 1a lit. b nie stosuje się, jeżeli liczba przewożonych osób w sposób, o którym mowa w tym przepisie, nie przekracza:
1) 5 – w przypadku przewożenia ich autobusem;
2) 2 – w przypadku przewożenia ich samochodem osobowym, samochodem ciężarowym lub w przyczepie ciągniętej przez ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny.

3. Pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 1a, uprawnia do kierowania pojazdem w okresie 24 godzin od chwili zatrzymania, a w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1a — w okresie 72 godzin.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. i, w zakresie braku dokumentu, o którym mowa w art. 38 pkt 3a lub 4a, starosta wydaje zatrzymane prawo jazdy po przedstawieniu dokumentu.


Na pewno nie raz Ci się zdarzyła sytuacja, w której w pojeździe jechało za dużo osób. Przekaż rodzinie i znajomym, zanim będzie za późno!
Komentarze. Dołącz do dyskusji.